บริการล่าม ไกด์ทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน

ล่าม ติดต่อโรงงาน

บริการสั่งซื้อสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ล่าม ฝ่ายจัดหาสินค้า แบบครบวงจร ตั้งแต่จัดหาร้านค้า คู่เทียบ 2-3 ร้าน จนถึงการแลกเงินจ่ายค่าสินค้าให้แก่โรงงาน ทางเรากล้ารับประกันว่าคุณจะได้รับบริการที่สะดวกสบาย ระบบของเราสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการลงบัญชีพร้อมผู้ดูแลส่วนตัว อำนวยความสะดวกในการค้าของคุณ

หมายเหตุ : มาตรฐานการแลกเปลี่ยน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น

ไกด์/ทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน

บริการพาทัวร์ช็อปปิ้งสินค้าที่ประเทศจีน ไม่ว่าจะที่ กว่างโจว ย่าน One-Link หรือ อี้อู แหล่งค้าส่งสินค้า เป็นต้น พร้อมไกด์ส่วนตัว และ โดยมีฝ่ายจองตั๋วเครื่องบินและที่พักรับรองให้บริการฟรี ไม่มีค่าบริการ