บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง

สั่งซื้อสินค้า APP 1688 TAOBAO

บริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน APP 1688 / TAOBAO / TMALL แบบครบวงจร ระบบสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการลงบัญชี พร้อมผู้ดูแลส่วนตัว อำนวยความสะดวกในการค้าของคุณ

1688 APP บริการการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าขายส่ง

TAOBAO APP บริการการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าขายปลีก

TMALL APP บริการการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าขายสินค้าแบรนด์ ขึ้นห้าง

ALIBAB APP บริการการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน

หมายเหตุ : มาตรฐานการแลกเปลี่ยน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น

ฝากจ่าย 1688 TAOBAO เติม ALIPAY

ช่วงบริการแลกเปลี่ยนเงินตราจากบาทไทยเป็นเหรินหมินปี้ และ/หรือ RMB เป็นบาทไทย ผ่านระบบเงินดิจิตอลจีน APP WECHAT PAY และ ALIPAY นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังมีบริการฝากจ่าย(代付)1688 / TAOBAO อีกด้วย

WECHAT PAY กระเป๋าเงินดิจิตอลของจีน อยู่ภายใต้ APP WECHAT

ALIPAYl กระเป๋าเงินดิจิตอลของจีน อยู่กายใต้ APP ALIPAY

ฝากจ่าย (代付) ระบบการชำระเงินของ APP 1688 / TAOBAO ซึ่งสามารถให้ผู้อื่นชำระเงินแทนได้โดยการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินดิจิตอลของจีน APP ALIPAY

โดยท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบให้บริการของเรา 24 ชั่วโมง ได้ที่ tegcargo.com

หมายเหตุ : มาตรฐานการแลกเปลี่ยน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้น