FAQ คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวมคำถามที่พบบ่อยไว้ให้ท่านแล้วสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ดังนี้

1. ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่ 061-996-6663 แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขนส่ง สินค้าจากจีนมาไทย โดยยังไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน
ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงประเภทของสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการส่ง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำการเสนอราคา
หลังจากแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดรหัสให้กับทางลูกค้า
2. Line ID : @tegcargo
3. ผ่านหน้าเว็บไซต์ Tegcargo.com

ติดต่อผ่านทางไลน์ โดยส่งรูปสินค้ามาที่ Line ID : @tegcargo

  1. หากมีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทางผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ทั้งหมดต้อง ไม่เกินกว่า 1.5 เท่าของค่าขนส่ง ของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย เช่น ใบส่งของ 1 ใบระบุการส่งสินค้า 10 ลัง ค่าขนส่งรวมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ค่าขนส่งเฉลี่ยกล่องละ 500 บาท) ถ้าสินค้าหายไป 1 ลัง ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 750 บาท แต่หากมูลค่าสินค้าของที่ สูญหายไม่ถึง 750 บาท ทางผู้ขนส่งก็จะรับผิดชอบตามตามราคาซื้อจริงของสินค้า
  2. การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขนส่ง โดยแสดงข้อความรายละเอียดบนใบส่งของ ณ จุดที่ทำการส่งมอบสินค้า และต้องแจ้งให้กับทางผู้ขนส่งทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า (ทั้งนี้ต้องพร้อมส่งภาพถ่ายหีบห่อของสินค้ากรณีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือภาพถ่ายของสินค้ากรณีเสียหาย หลักฐานการซื้อสินค้าหรือใบส่งของจากร้านค้าและหลักฐานแสดงราคาซื้อสินค้า) แก่ผู้ขนส่ง
  3. ทางลูกค้าไม่สามารถชำระเงินโดยหักค่าเสียหายออกจากค่าขนส่งในบิลส่งของได้ เว้นแต่ได้รับการยืนยันค่าเสียหายจากทางผู้ขนส่งก่อน

1. Line ID : @tegcargo

2. ติดต่อ 061-996-6663 ต่อ 3 เพื่อปรึกษาการเดินทาง แจ้งวันเดินทางไป-กลับ แจ้งบริการที่ต้องการ โดยทางคาร์โก้มีอัตราการคิดค่าบริการดังนี้ 

รถรับส่งสนามบิน 150 หยวน/ท่าน

อี้อู 220  หยวน/ท่าน

ล่ามแปลภาษา ช่วยสั่งซื้อสินค้า 450-650 หยวน/ท่าน/วัน

เบิกเงินหยวนที่จีน 50 หยวน/ครั้ง 

จองโรงแรม ไม่คิดค่าบริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อบริการจองตั๋วเครื่องบิน และจัดทำวีซ่าได้ที่ 061-996-6663 ต่อ 3 แผนกประสานงานต่างประเทศ

รถรับส่งสนามบิน 150-200 หยวน/ท่าน , อี้อู 220-350 หยวน/ท่าน ล่ามแปลภาษา
ช่วยสั่งซื้อสินค้า 450-650 หยวน/ท่าน/วัน เบิกเงินหยวนที่จีน 50 หยวน/ครั้ง จองโรงแรม ไม่คิดค่าบริการ

1.ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้าในเอกสารการส่งของและบนหีบห่อของสินค้าชัดเจน พร้อมระบุประเภทการจัดส่งให้ชัดเจน EK ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางรถ หรือ SEA ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางเรือ

2.หากในเอกสารการส่งของและบนหีบห่อของสินค้าไม่ระบุช่องทางการจัดส่งทางขนส่งจะถือว่าจัดส่งผ่านช่องทาง EK หรือ ขนส่งทางรถทันที

3.เมื่อสินค้าถึงไทยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลประเภทการจัดส่งได้ทุกกรณี หากต้องการแก้ไขการจัดส่ง
ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แก้ไขเมื่อแจ้งสินค้าเข้าโกดังจีนก่อนปิดตู้เดินทางเข้าไทยเท่านั้น

วิธีการคำนวณค่าบริการ 

สินค้า 1 คิว หนัก มากกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าหนัก) คิดราคาเป็น กิโลกรัม หรือ KG

สินค้า 1 คิว หนัก น้อยกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าเบา) คิดราคาเป็น คิว หรือ CBM 

ตัวอย่าง การคำนวณสำหรับการคำนวณเรทกิโลกรัม 1 คิว = มากกว่า 250 กิโลกรัมขึ้นไป เช่น 

ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เอา 80/0.4 = 200 กิโลกรัมต่อคิว คิดเป็นเรทคิว หรือ CBM  

ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 120 กิโลกรัม เอา 120/0.4 = 300 กิโลกรัมต่อคิว  คิดเป็นเรทกิโลกรัม หรือ KG  

ถ้าน้ำหนักไม่ถึงกิโลกรัมละ 250 กิโลกรัมต่อคิว คิดเรทเป็นคิวทั้งหมด

นำ น้ำหนัก / CBM
-ถ้าผลลัพท์ น้อยกว่า 250 Kg/CBM สินค้าชิ้นนี้จะถูกคิดเป็น เรทคิว
-ถ้าผลลัพท์ มากกว่า 250 Kg/CBM สินค้าชิ้นนี้จะถูกคิดเป็น เรทกิโลกรัม

วิธีการคำนวณค่าบริการ 

สินค้า 1 คิว หนัก มากกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าหนัก) คิดราคาเป็น กิโลกรัม หรือ KG

สินค้า 1 คิว หนัก น้อยกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าเบา) คิดราคาเป็น คิว หรือ CBM 

ตัวอย่าง การคำนวณสำหรับการคำนวณเรทกิโลกรัม 1 คิว = มากกว่า 250 กิโลกรัมขึ้นไป เช่น 

ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เอา 80/0.4 = 200 กิโลกรัมต่อคิว คิดเป็นเรทคิว หรือ CBM  

ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 120 กิโลกรัม เอา 120/0.4 = 300 กิโลกรัมต่อคิว  คิดเป็นเรทกิโลกรัม หรือ KG  

ถ้าน้ำหนักไม่ถึงกิโลกรัมละ 250 กิโลกรัมต่อคิว คิดเรทเป็นคิวทั้งหมด

โกดังกระจายสินค้า ปากเกร็ด นนทบุรี เวลา จ-ส 9.00-18.00 ก่อนเข้ารับสินค้ารบกวนโทรติดต่อก่อนทุกครั้ง
ติดต่อ 061-996-6663 ต่อ 1 ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ติดต่อทางผู้ดูแลบัญชีลูกค้า

1.โทร 061-996-6663
2. Line ID : @tegcargo
3. ผ่านหน้าเว็บไซต์ Tegcargo.com

ติดต่อสำนักงานดูแลลูกค้าที่จีน: เบอร์โทร 86-18520290139 ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามรหัสลูกค้าและแจ้งให้ผู้ดูแลช่วยติดตาม
หรือ Line ID : @tegcargo

ติดต่อสำนักงานดูแลลูกค้าที่จีน: เบอร์โทร 86-18520290139 ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามรหัสลูกค้าและแจ้งให้ผู้ดูแลช่วยติดตาม
หรือ Line ID : @tegcargo

เปิดกระสอบรายเดือน เหมาะสำหรับลูกค้าที่นำเข้าพัสดุขนาดเล็ก (พัสดุ Tracking) และ ลูกค้าที่ต้องการการชิปปิ้งแบบไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ ค่าบริการกระสอบจำนวน 400 หยวน/เดือน

สินค้าชิ้นเล็ก หรือ ขนาดไม่เกิน 0.05 หรือ น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม หรือ พัสดุชนิดซอง หรือ พัสดุเบา บรรจุลงกระสอบแยกของรหัสท่านเอง ทางคลังรับพัสดุต้นทางจะรับพัสดุคัดแยกบรรจุลงกระสอบโดยไม่ต้องวัดขนาดของพัสดุ เมื่อบรรจุเต็มกระสอบหรือลูกค้าสั่งปิดการบรรจุกระสอบ(ต่อครั้ง)  ทางคลังรับพัสดุต้นทางจะทำการวัดขนาดและชั่งน้ำหนักครั้งเดียวต่อการสั่งปิดการบรรจุกระสอบ

ได้ เป็นการคิดค่าบริการตามหมวดสินค้านั้นๆ และ เงื่อนไขในการขนส่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
(เนื่องจากสินค้าหมวดพิเศษต้องมีใบอนุญาตนำเข้า)

สามารถทำผ่านหน้าเว็บไซต์ tegcargo.com หรือ Line : @tegcargo

ค่าบริการนำเข้าขั้นต่ำ 100 บาท

ค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่ทางขนส่งในประเทศจีนได้เรียกเก็บกับทางคาร์โก้ และทางคาร์โก้ได้ชำระไปแล้วเมื่อตอนที่สินค้ามาส่งที่โกดัง
ค่าใช้จ่ายนี้จะมีก็ต่อเมื่อร้านค้าส่งของผ่านบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ แล้วให้มาเก็บเงินปลายทาง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
(หากไม่มีรหัสผู้นำเข้าและมีเรียกเก็บค่าขนส่ง ทางคาร์โก้มีความจำเป็นต้องปฏิเสธการรับพัสดุและตีพัสดุคืนแก่ร้านค้าทุกกรณี)

ทางบริษัทฯไม่มีค่าเข้าโกดัง หรือ ค่ายกของ หรือ ค่ารับพัสดุแต่อย่างใด

คือค่าใช้จ่ายจากผู้รับเหมาทำลังไม้ของทางโกดังจีน ได้เรียกเก็บมาและทางคาร์โก้ได้ชำระไปแล้ว
ค่าใช้จ่ายนี้จะมีก็ต่อเมื่อทางโกดังเห็นว่าสินค้าของทางลูกค้ามีความเสี่ยงต่อความเสียหายในระหว่าง
ขนส่ง จึงควรทำลังไม้เพื่อป้องกันสินค้า เริ่มต้น 35 หยวน

กรณีที่ทางโกดังจีนพิจารณาแล้วว่าสินค้าเสี่ยงต่อความเสียหายจากการขนส่งทางโกดังจะจัดทำลังไม้เพิ่มเพื่อลดความเสียหายโดยทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำลังไม้ โดยทางคาร์โก้ไม่ได้รับผิดชอบถึงความเสียหาย หากมีความเสียหายจากการขนส่ง ทั้งนี้ทางลูกค้าควรแจ้งทางร้านค้าหรือโรงงานให้มีการป้องกันความเสียหายมาจากโรงงานหรือร้านค้าในการบรรจุหีบห่อสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ ต่ำกว่า 2,000 บาท ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดเก็บค่าขนส่งสินค้าไปที่ขนส่งเอกชน โดยคิดค่าขนส่ง ครั้งละ 300 บาท 

2. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ 2,000 บาทขึ้นไป ทางผู้ขนส่ง ไปที่ส่งสินค้าที่เอกชนฟรี

กรณีร้านค้าอยู่ต่างเมืองทางร้านค้าต้องจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งระหว่างเมืองในจีน หรือทางไปรษณีย์ เพื่อส่งไปยังโกดังที่ทางร้านค้าสะดวกที่สุด ซึ่งร้านค้าจะต้องระบุรหัสลูกค้า การจัดส่งที่ต้องการว่าเป็นทางรถหรือทางเรือและรายละเอียดของสินค้ามากับหีบห่อให้เรียบร้อย

ปกติทาง Cargo จะมีจุดรับของอยู่ ทางร้านค้าต้องมาส่งที่โกดัง แต่หากเป็นกรณีพิเศษที่ทางลูกค้าต้องการให้ทางคาร์โก้ไปรับของให้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการไปรับของ ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการคิดค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น :
1. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ ต่ำกว่า 100 บาททางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดเก็บค่าขนส่งขั้นต่ำ 100 บาท
2. ร้านค้าส่งของเข้าโกดังจีน 1 ครั้งถือเป็นการส่งต่อบิล ทางผู้ขนส่งไม่มีบริการรวมหรือรอสินค้าให้ได้จำนวนมากว่ามูลค่าขนส่งขั้นต่ำ
3. กรณีค่าขนส่งต่อ 1 ใบส่งของ ต่ำกว่า 2,000 บาท ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดเก็บค่าขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ 300 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
4. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาโกดังจีน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งระหว่างเมือง ค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ขนส่งขนส่งในจีนเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไปเพื่อให้ได้รับสินค้าของลูกค้าจากทางร้านค้า ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายนั้นให้แก่ผู้ขนส่งตามอัตราที่ทางผู้ขนส่งได้จ่ายไป
5. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งสินค้าต้นทาง ทำให้ทางผู้ขนส่งต้องทำการบรรจุใหม่ หรือเสริมให้แข็งแรง ทางลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่าย นั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการบรรจุใหม่หรือเสริมให้แข็งแรงแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจะยังอยู่ในเงื่อนไขกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายตามปกติ
6. ผู้รับสินค้าจะต้องชำระเงินค่าขนส่ง และไม่มียอดค้างชำระค่าขนส่ง หรือค่าบริการอื่นๆ ก่อนรับสินค้า หากผู้รับปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่ยอมชำระ ผู้รับยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้านั้นกลับมายังสถานที่ของผู้ขนส่งได้ทันที และกรณีมี การจัดส่งครั้งที่ 2 ทางลูกค้ายินยอมชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 300 บาท ต่อเที่ยว
7. เมื่อขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจะต้องมารับสินค้า หรือนัดรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากเกินกำหนดผู้รับยินยอมเสียค่าบริการฝากสินค้าในราคา 3% /วัน ของยอดบิลค่านำเข้า
***หากยอดบิลค่านำเข้าต่ำกว่า1,000บาท จะมีค่าบริการฝากสินค้าในราคา 30บาท/วัน/ชิ้น
8. เมื่อขนส่งได้แจ้งให้ผู้รับทราบ และมีการจัดส่งครั้งที่ 1 หากไม่สามารถส่งสินค้าถึงผู้รับ หรือไม่มีผู้มารับสินค้า หรือผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้า กรณีมีการจัดส่งครั้งที่ 2 ลูกค้ายินยอมชำระค่าบริการจัดส่งเพิ่มอีก 300 บาท ต่อเที่ยว
9. กรณีไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 30 วันนับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ายินยอมให้ผู้ขนส่งสินค้าขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้หักชำระค่าบริการรับฝากสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น เกี่ยวกับการจัดการสินค้านั้น
10. ค่าบริการขนส่งที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ซึ่งทางผู้ขนส่งจะพิจารณาจากขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่ส่งจริงอีกครั้ง
11. วิธีการคำนวณค่าบริการ
สินค้า 1 คิว หนัก มากกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าหนัก) คิดราคาเป็น กิโลกรัม หรือ KG
สินค้า 1 คิว หนัก น้อยกว่า 250 กิโลกรัม (ถือว่าเป็นสินค้าเบา) คิดราคาเป็น คิว หรือ CBM
ตัวอย่าง การคำนวณสำหรับการคำนวณเรทกิโลกรัม 1 คิว = มากกว่า 250 กิโลกรัมขึ้นไป เช่น
ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เอา 80/0.4 = 200 กิโลกรัมต่อคิว คิดเป็นเรทคิว หรือ CBM
ขนาด 0.4 คิว น้ำหนัก 120 กิโลกรัม เอา 120/0.4 = 300 กิโลกรัมต่อคิว คิดเป็นเรทกิโลกรัม หรือ KG
ถ้าน้ำหนักไม่ถึงกิโลกรัมละ 250 กิโลกรัมต่อคิว คิดเรทเป็นคิวทั้งหมด
12. สินค้าที่มีขนาดไม่เกิน 0.01 คิว ถือว่าเป็นสินค้าพัสดุประเภท Tracking จะถูกคำนวนตามเรทค่านำเข้าแบบคิวหรือกิโลกรัม ไม่มีกรณียกเว้น
13. ไม่รับชำระค่าบริการนำเข้าที่หน้าโกดังทุกกรณี
14. ผู้ขนส่งไม่อนุญาตให้วางบิล เครดิตเทอม ทุกกรณี
15. ระยะเวลาในการจัดส่งสิ่งของข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น และการดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก ของประเทศต้นทาง
16. สถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา
16.1 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งรวมถึงแต่ไมจำกัดเพียง
16.1.1. ความเสียหายของข้อมูลเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กของพัสดุอื่น
16.1.2. การกระทำหรือการละเลยโดยบุคคลที่ไม่ได้ทำงานหรือทำสัญญากับเรา เช่น ผู้ส่งสินค้า รับมอบ บุคคลที่สาม ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
16.1.3. เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม (ทั้งที่ประกาศหรือไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ) รัฐประหาร การก่อกบฏ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การจับตัวประกัน เหตุระเบิด หรือการใช้อาวุธสงคราม หรือ
ปฏิกิรยาตอบโต้การกระทำเหล่านี้ รวมทั้งการยึดพัสดุ การนัดหยุดงานของพนักงาน เหตุสุดวัสัย (เชน น้ำท่วม แฝนดินไหว พายุ โรคระบาด ฯลฯ
17. ความรับผิดชอบของเราทางเราจะถือว่าสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของเราตั้งแต่เวลาที่รับของถึงโกดังหรือได้มอบให้แก่พนักงานถึงเวลาที่ได้ส่งให้ผู้รับ หรือส่งคืนผู้ฝากส่ง หรือได้จัดการเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับทางเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งของสินค้าเมื่ออยู่ในความดูและของเราเท่านั้น หากสิ่งของนั้นได้พ้นทางเราไปแล้ว ถือว่าความรับผิดชอบเป็นอันสิ้นสุดลง
อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของในกรณีต่อไปนี้
17.1.การสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น โดยเหตุสุดวิสัย
17.2. ตรวจสอบไม่ได้เพราะหลักฐานสูญหายหรือถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย
17.3.การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของผู้ฝากส่ง
17.4.การเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของสิ่งของนั้น
17.5.สิ่งของที่บรรจุสิ่งของต้องห้ามหรือของผิดกฎหมาย
17.6.สิ่งของที่ถูกกัก ริบ ยึด หรือทำลายตามกฎหมายของประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง
17.7.สินค้าของเหลว ที่เกิดความเสียหายจากการบรรจุ หรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสมกับตัวสินค้า
17.8.การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ                                                                      18.กรณีลูกค้าต้องการฝากของต้องจ่ายค่าขนส่งก่อนทุกครั้ง และเกินจาก 1 เดือนขึ้นไป คิดค่าใช้จ่าย คิวละราคา 500 บาท /เดือน (เฉพาะตู้แชร์) 

เงื่อนไขในการจัดส่ง :
1. ให้ร้านค้าระบุรหัสลูกค้าในเอกสารการส่งของและบนหีบห่อของสินค้าชัดเจน พร้อมระบุประเภทการจัดส่งให้ชัดเจน EK ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางรถ หรือ SEA ที่หน้ากล่องหากต้องการส่งทางเรือ
2. หากในเอกสารการส่งของและบนหีบห่อของสินค้าไม่ระบุช่องทางการจัดส่งทางขนส่งจะถือว่าจัดส่งผ่านช่องทาง EK หรือ ขนส่งทางรถทันที
3. เมื่อสินค้าถึงไทยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลประเภทการจัดส่งได้ทุกกรณี หากต้องการแก้ไขการจัดส่ง ทางผู้ขนส่งขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แก้ไขเมื่อแจ้งสินค้าเข้าโกดังจีนก่อนปิดตู้เดินทางเข้าไทยเท่านั้น
4. ระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ซึ่งทางผู้ขนส่งไม่มีการรับประกันถึงความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้า
5. สินค้าที่ถึงไทยแล้วจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อทางผู้ขนส่งได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าจัดส่ง ค่าสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่น ในรอบนั้นเรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่ง
6. ผู้ขนส่งมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าที่ขนส่งไว้จนกว่าจะได้รับชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนครบถ้วน
7. ผู้ขนส่งไม่รับขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด หากสินค้าส่งเข้ามาแล้วถูกอายัด ทางผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หรือหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางลูกค้าจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แต่เพียงฝ่ายเดียว
8.ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยลูกค้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว
9. ผู้ขนส่งสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความ ล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น
10. ผู้ขนส่งสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง 1 รหัส ลงทะเบียนนำเข้าจัดส่ง 1 สถานที่ตามระบบที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากผู้ส่งต้องการจัดส่งมากกว่า 1 สถานที่ ทางผู้ส่งจะต้องออกค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขนส่ง

เงื่อนไขกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหาย :
1. หากมีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทางผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งจะรับผิดชอบความเสียหายตามราคาซื้อจริงของสินค้า แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า1.5เท่าของค่าขนส่ง ของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย เช่น ใบส่งของ 1 ใบระบุการส่งสินค้า 10 ลัง ค่าขนส่งรวมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ค่าขนส่งเฉลี่ยกล่องละ 500 บาท) ถ้าสินค้าหายไป 1 ลัง ทางผู้ขนส่งจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 750 บาท แต่หากมูลค่าสินค้าของที่ สูญหายไม่ถึง 750 บาท ทางผู้ขนส่งก็จะรับผิดชอบตามตามราคาซื้อจริงของสินค้า
2. การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขนส่ง โดยแสดงข้อความรายละเอียดบนใบส่งของ ณ จุดที่ทำการส่งมอบสินค้า และต้องแจ้งให้กับทางผู้ขนส่งทราบภายในวันที่ได้รับสินค้า (ทั้งนี้ต้องพร้อมส่งภาพถ่าย หีบห่อของสินค้ากรณีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือภาพถ่ายของสินค้ากรณีเสียหาย หลักฐานการซื้อสินค้าหรือใบส่งของจากร้านค้าและหลักฐานแสดงราคาซื้อสินค้า) แก่ผู้ขนส่ง
3. ทางลูกค้าไม่สามารถชำระเงินโดยหักค่าเสียหายออกจากค่าขนส่งในบิลส่งของได้ เว้นแต่ได้รับการยืนยันค่าเสียหายจากทางผู้ขนส่งก่อน
4. ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 พบว่า สินค้าเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย
4.2 มีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ซึ่งบรรจุโดยผู้ส่งต้นทาง
4.3 สินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) สิ่งของผิดกฎหมาย ผิดสำแดง ผิดพิกัด วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง

ติดต่อชิปปิ้งจีน TEG Cargo

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นพิเศษ

ติดต่อได้ในวันทำการ : จันทร์ - เสาร์

เวลาทำการ : 09.00 - 18.00 น.

โทรสอบถาม

ช่องทางอื่นๆ

TEG Cargo track and trace

web app เช็คข้อมูลการจัดส่ง

ผ่านมือถือและเว็บไซต์ ออนไลน์ 24 ชั่วโมง