5 สิ่งนำเข้าสินค้าจากจีนต้องระวังอะไรบ้าง

5 สิ่งนำเข้าสินค้าจากจีนต้องระวังอะไรบ้าง

1.สินค้าประเภทลิขสิทธิ์

สินค้าประเภทนี้มักมีการลอกเลียนแบบมากมายโดยเฉพาะในจีน อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำเข้าเพราะต้องมีการปรับเรื่องค่าลิขสิทธิ์อีกด้วย

2.สินค้าประเภทเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เซ็กซ์ทอย ตุ๊กตายาง แม้กระทั่งถุงยางอนามัย หากสั่งของเหล่านี้มักจะถูกควบคุมและยึดโดยกรมศุลภากร

3.สินค้าประเภทของมึนเมา

เหล้า บุหรี่ เบียร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนผิดกฎหมายและมีเรื่องภาษีสรรพสามิตเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ หากไม่มีใบอนุญาตควรเลี่ยงสินค้าประเภทนี้

4.สินค้าประเภทอาวุท

แน่นอนที่สุดว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย จึงไม่แนะนำให้นำเข้าสินค้าประเภทนี้

5.สินค้าประเภทยาเสพติด

ทั้งที่เป็นยาเสพติดโดยตรงและสารที่ผลิตยาเสพติด รวมไปถึงพอดหรือบุหรี่ไฟฟ้า