Categories
Blog

สิ่งที่ต้องระวังในการนำเข้าสินค้าจากจีน

สิ่งที่ต้องระวังในการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังอย่างรอบคอบเพื่อให้การนำเข้าเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ในบทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องระวังในการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างละเอียด

1. คุณภาพสินค้า

การนำเข้าสินค้าจากจีนควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพแตกต่างกัน

 • การตรวจสอบตัวอย่างสินค้า: ควรขอตัวอย่างสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะสั่งซื้อในปริมาณมาก
 • มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น ISO, CE หรือ RoHS

2. ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย

การเลือกผู้ขายที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ

 • การค้นหาข้อมูล: ตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ขายโดยการอ่านรีวิวจากลูกค้าคนอื่นๆ หรือค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
 • การใช้แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้: เลือกใช้แพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศที่มีระบบความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้ซื้อ เช่น Alibaba, Global Sources หรือ Made-in-China

3. ข้อกำหนดและกฎหมายการนำเข้า

การนำเข้าสินค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายของทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

 • การศึกษากฎระเบียบ: ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศที่ตนจะนำสินค้าเข้า เช่น ภาษีอากร กฎระเบียบทางศุลกากร และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • การขออนุญาตและใบรับรอง: บางสินค้าต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองก่อนนำเข้า เช่น สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอาง และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

4. ค่าขนส่งและภาษี

การคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและภาษีมีความสำคัญเพื่อป้องกันความประหลาดใจด้านค่าใช้จ่าย

 • การคำนวณค่าขนส่ง: ควรตรวจสอบค่าขนส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศปลายทาง และเลือกใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ทางเรือหรือทางอากาศ
 • ภาษีและอากรขาเข้า: ควรคำนวณภาษีและอากรขาเข้าที่ต้องจ่ายให้กับศุลกากรประเทศปลายทาง เพื่อเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ

5. การจัดส่งและการจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพช่วยให้กระบวนการนำเข้าสินค้าราบรื่น

 • การจัดส่ง: เลือกบริษัทขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดการคลังสินค้า: วางแผนการจัดเก็บและกระจายสินค้าในคลังสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

6. สัญญาและข้อตกลง

การทำสัญญาซื้อขายที่ชัดเจนและครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • สัญญาซื้อขาย: ทำสัญญาซื้อขายที่มีรายละเอียดครอบคลุม เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า
 • เงื่อนไขการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยและเหมาะสม เช่น การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ที่มีการคุ้มครอง

7. การประกันภัยสินค้า

การทำประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

 • ประกันภัยขนส่งสินค้า: ทำประกันภัยขนส่งสินค้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า

8. การเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองกับผู้ขายช่วยให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

 • การต่อรองราคา: เจรจาต่อรองราคาสินค้าและเงื่อนไขการส่งสินค้าให้ดีที่สุด
 • การตรวจสอบปริมาณสินค้า: ตรวจสอบปริมาณสินค้าและรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์ก่อนยอมรับการจัดส่ง

9. การสื่อสารและการติดตาม

การสื่อสารที่ชัดเจนและการติดตามสถานะการขนส่งสินค้าช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • การสื่อสารกับผู้ขาย: รักษาการสื่อสารที่ดีและชัดเจนกับผู้ขายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
 • การติดตามสถานะการขนส่ง: ติดตามสถานะการขนส่งสินค้าและแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

10. การเตรียมตัวสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แผนสำรอง: เตรียมแผนสำรองในกรณีที่มีปัญหาด้านการขนส่งหรือสินค้าขาดคุณภาพ
 • การจัดการข้อพิพาท: เตรียมตัวสำหรับการจัดการข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ขาย

การระมัดระวังในทุกขั้นตอนของการนำเข้าสินค้าจากจีนจะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมตัวอย่างละเอียดและรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนำเข้าสินค้าจากจีน

Categories
Blog

ใบขนส่งสินค้าขาเข้า หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ใบขน” (Bill of Lading – B/L)

ใบขนส่งสินค้าขาเข้า เป็นเอกสารที่สำคัญในการ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีบทบาทในการยืนยันการขนส่งสินค้าและเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการ ปล่อยสินค้าออกจากด่านศุลกากร

รายละเอียดที่สำคัญในใบขนส่งสินค้าขาเข้าได้แก่:

 1. ชื่อผู้ส่งสินค้า (Shipper)
 2. ชื่อผู้รับสินค้า (Consignee)
 3. ชื่อเรือและหมายเลขเที่ยว (Vessel name and Voyage number)
 4. ท่าเรือส่งออก (Port of Loading)
 5. ท่าเรือนำเข้า (Port of Discharge)
 6. รายละเอียดสินค้า (Description of Goods)
 7. ปริมาณและหน่วยนับของสินค้า (Quantity and Unit of Measure)
 8. น้ำหนักรวม (Gross Weight)
 9. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number)
 10. หมายเลขบิล (Bill of Lading Number)

การใช้ใบขนส่งสินค้าขาเข้า มีความสำคัญในกระบวนการศุลกากร การประกันภัยสินค้า และการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าที่นำเข้า ดังนั้น การเตรียมและตรวจสอบเอกสารนี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนำเข้าสินค้า

ใบขนส่งสินค้าขาเข้าหรือใบขนเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศผู้รับ นอกจากจะใช้เป็นหลักฐานการขนส่งสินค้าแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า การประกันภัย และการดำเนินพิธีการศุลกากร

การเตรียมใบขนส่งสินค้าขาเข้า

การเตรียมใบขนส่งสินค้าขาเข้าจะต้องมีความรอบคอบและตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินพิธีการศุลกากรและการรับสินค้าที่ท่าเรือ รายละเอียดที่ควรใส่ใจประกอบด้วย:

 1. ชื่อผู้ส่งสินค้า (Shipper):
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งสินค้าจากต่างประเทศ
  • ต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการติดตามและติดต่อกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
 2. ชื่อผู้รับสินค้า (Consignee):
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้าในประเทศปลายทาง
  • ต้องระบุให้ชัดเจนและถูกต้องเพื่อป้องกันการส่งสินค้าผิดคน
 3. ชื่อเรือและหมายเลขเที่ยว (Vessel name and Voyage number):
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและหมายเลขเที่ยวของเรือ
  • ใช้ในการติดตามสถานะของการขนส่งและการจัดการเวลาสำหรับการขนถ่ายสินค้า
 4. ท่าเรือส่งออก (Port of Loading):
  • ชื่อท่าเรือที่สินค้าออกจากประเทศต้นทาง
  • เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและเตรียมการนำเข้าสินค้า
 5. ท่าเรือนำเข้า (Port of Discharge):
  • ชื่อท่าเรือที่สินค้าจะถูกนำเข้ามายังประเทศปลายทาง
  • ใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินพิธีการศุลกากร
 6. รายละเอียดสินค้า (Description of Goods):
  • รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า วัสดุที่ใช้ผลิต ขนาด รูปร่าง
  • เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินค่าภาษีศุลกากร
 7. ปริมาณและหน่วยนับของสินค้า (Quantity and Unit of Measure):
  • จำนวนสินค้าที่ขนส่งและหน่วยนับ เช่น กล่อง ตัน ลิตร เป็นต้น
  • ต้องระบุให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงเพื่อป้องกันปัญหาในการตรวจสอบสินค้า
 8. น้ำหนักรวม (Gross Weight):
  • น้ำหนักรวมของสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์
  • ใช้ในการประเมินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า
 9. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (Container Number):
  • หมายเลขของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
  • ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการขนถ่ายสินค้า
 10. หมายเลขบิล (Bill of Lading Number):
  • หมายเลขบิลขนส่งสินค้าที่ออกโดยผู้ให้บริการขนส่ง
  • เป็นหมายเลขอ้างอิงที่สำคัญในการติดตามและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ขั้นตอนการใช้ใบขนส่งสินค้าขาเข้า

กระบวนการใช้ใบขนส่งสินค้าขาเข้ามีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

 1. การเตรียมเอกสาร:
  • ผู้ส่งสินค้าต้องจัดเตรียมใบขนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ใบกำกับสินค้า (Invoice) รายการบรรจุ (Packing List) และใบรับรองการตรวจสอบสินค้า (Certificate of Inspection)
 2. การตรวจสอบเอกสาร:
  • ผู้รับสินค้าและตัวแทนศุลกากรต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด
  • หากพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะนำสินค้าออกจากท่าเรือ
 3. การดำเนินพิธีการศุลกากร:
  • ผู้รับสินค้าหรือตัวแทนศุลกากรต้องยื่นใบขนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศุลกากร
  • ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสารและอาจมีการตรวจสอบสินค้าจริงตามความจำเป็น
 4. การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม:
  • หลังจากการตรวจสอบและประเมินค่าภาษี ผู้รับสินค้าต้องชำระภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงค่าขนส่ง ค่าจัดการสินค้า และค่าประกันภัย
 5. การปล่อยสินค้า:
  • เมื่อศุลกากรอนุมัติและได้รับการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกปล่อยออกจากท่าเรือ
  • ผู้รับสินค้าสามารถดำเนินการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังที่หมายปลายทาง

ความสำคัญของ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า

ใบขนส่งสินค้าขาเข้ามีความสำคัญต่อหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสินค้า ผู้รับสินค้า ศุลกากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. สำหรับผู้ส่งสินค้า:
  • ใบขนเป็นหลักฐานการส่งสินค้าและการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ใช้ในการยืนยันการส่งสินค้าและการจัดการข้อร้องเรียนหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
 2. สำหรับผู้รับสินค้า:
  • ใบขนเป็นเอกสารสำคัญในการดำเนินพิธีการศุลกากรและการปล่อยสินค้าออกจากท่าเรือ
  • ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับและประเมินค่าภาษีที่ต้องชำระ
 3. สำหรับศุลกากร:
  • ใบขนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินค่าสินค้าที่นำเข้า
  • ใช้ในการคำนวณภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า
 4. สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ:
  • ใบขนเป็นเอกสารที่ใช้ในการประกันภัยสินค้าและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย
  • ใช้ในการจัดการและวางแผนการขนส่งสินค้าต่อไปยังที่หมายปลายทาง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า

แม้ว่าใบขนส่งสินค้าขาเข้าจะเป็นเอกสารที่สำคัญ แต่ก็อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้ เช่น:

 1. การระบุข้อมูลผิดพลาด:
  • หากมีการระบุข้อมูลผิดพลาด เช่น ชื่อผู้รับสินค้าหรือรายละเอียดสินค้า อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปล่อยสินค้า
  • ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบขนก่อนการนำส่งศุลกากร
 2. การตรวจสอบสินค้าโดยศุลกากร:
  • ในบางกรณี ศุลกากรอาจต้องการตรวจสอบสินค้าจริงเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในใบขน
  • การตรวจสอบนี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปล่อยสินค้า
 3. การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม:
  • หากผู้รับสินค้าไม่สามารถชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด อาจทำให้ไม่สามารถนำสินค้าออกจากท่าเรือได้
  • ควรเตรียมการชำระเงินล่วงหน้าและตรวจสอบค่าภาษีที่ต้องชำระเพื่อป้องกันปัญหา
 4. การขนส่งสินค้าต่อจากท่าเรือ:
  • การขนส่งสินค้าต่อจากท่าเรือไปยังที่หมายปลายทางอาจมีปัญหาด้านการจัดการเวลาและการประสานงาน
  • ควรวางแผนการขนส่งและเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อเสนอแนะในการจัดการ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า

เพื่อให้การใช้ใบขนส่งสินค้าขาเข้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังนี้:

 1. ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด:
  • ควรตรวจสอบข้อมูลในใบขนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนการยื่นศุลกากร
  • ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดสินค้า และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
 2. การประสานงานกับตัวแทนศุลกากร:
  • ควรประสานงานกับตัวแทนศุลกากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินพิธีการเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ตัวแทนศุลกากรเพื่อป้องกันความล่าช้า
 3. การเตรียมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม:
  • ควรเตรียมการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมล่วงหน้าและตรวจสอบอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงิน
 4. การวางแผนการขนส่งต่อจากท่าเรือ:
  • วางแผนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังที่หมายปลายทางล่วงหน้า
  • ประสานงานกับบริษัทขนส่งและผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น

การใช้ใบขนส่งสินค้าขาเข้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าอย่างมืออาชีพ

การจัดการกระบวนการหลังการนำเข้าสินค้า

หลังจากสินค้าถูกปล่อยออกจากท่าเรือและดำเนินการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ยังมีขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้กระบวนการนำเข้าสินค้าสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้า:
  • เมื่อสินค้ามาถึงที่หมายปลายทาง ควรทำการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าว่าตรงตามใบขนและเอกสารกำกับสินค้าหรือไม่
  • หากพบปัญหา เช่น สินค้าชำรุด สูญหาย หรือปริมาณไม่ตรงตามใบขน ควรรีบแจ้งผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งเพื่อดำเนินการแก้ไข
 2. การจัดเก็บสินค้า:
  • ควรจัดเก็บสินค้าที่นำเข้าในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น คลังสินค้า หรือโกดังที่มีระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพที่ดี
  • การจัดเก็บสินค้าตามประเภทและความต้องการของสินค้า เช่น การควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าที่ต้องการความเย็น หรือการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความชื้น
 3. การจัดการเอกสารและบันทึกข้อมูล:
  • เก็บรักษาใบขนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
  • บันทึกข้อมูลการนำเข้าสินค้าในระบบบริหารจัดการของบริษัท เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังและการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย:
  • ควรทำประกันภัยสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสูญหาย ชำรุด หรือเสียหายระหว่างการขนส่ง
  • การประกันภัยสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า
 5. การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ:
  • ทำการประเมินผลการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อระบุปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
  • ปรับปรุงกระบวนการนำเข้าสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ

การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการนำเข้าสินค้า

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความยุ่งยากในกระบวนการนำเข้าสินค้า การนำเทคโนโลยีมาใช้สามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล การติดตามสถานะสินค้า และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

 1. ระบบบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management System):
  • ใช้ระบบบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อวางแผน ควบคุม และติดตามกระบวนการนำเข้าสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
  • ระบบนี้ช่วยในการบริหารสต็อกสินค้า การติดตามสถานะการขนส่ง และการประสานงานกับผู้จัดหาสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง
 2. การใช้บาร์โค้ดและ RFID:
  • ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและ RFID ในการติดตามและตรวจสอบสินค้าในกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บ
  • ช่วยลดความผิดพลาดในการระบุสินค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน
 3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System):
  • ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เช่น ใบขน ใบกำกับสินค้า และรายการบรรจุ
  • ลดการใช้เอกสารกระดาษและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล
 4. แพลตฟอร์มการสื่อสารและการประสานงาน (Collaboration Platforms):
  • ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารและการประสานงาน เช่น อีเมล การประชุมออนไลน์ และแอปพลิเคชันการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนำเข้า
  • ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI):
  • ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายแนวโน้มในกระบวนการนำเข้าสินค้า
  • AI สามารถช่วยในการวางแผนการสั่งซื้อ การจัดการสต็อก และการคาดการณ์ความต้องการของตลาด

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง:

 1. กฎหมายศุลกากร:
  • กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายที่กำหนดข้อบังคับและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า เช่น การชำระภาษีศุลกากร การตรวจสอบสินค้า และการดำเนินพิธีการศุลกากร
  • ผู้ประกอบการนำเข้าควรศึกษากฎหมายศุลกากรและปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
 2. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ:
  • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาการค้า การขนส่งสินค้า และการประกันภัยสินค้า
  • ควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
 3. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค:
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
  • ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่นำเข้ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. กฎหมายสิ่งแวดล้อม:
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
  • ควรตรวจสอบว่าสินค้าที่นำเข้ามาไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าจะช่วยให้กระบวนการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนำเข้าสินค้า

Categories
Blog

ใบขนสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าสิ่งที่ควรรู้ก่อนสั่งซื้อสินค้า

รู้ไว้ก่อน! ใบขนสินค้า: เอกสารสำคัญสำหรับการนำเข้าสินค้า

ใบขนสินค้า การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั้น ไม่ใช่แค่การโอนเงินและรอรับสินค้าเท่านั้น ยังมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารหนึ่งที่ผู้ซื้อและผู้นำเข้าควรรู้และทำความเข้าใจให้ดี นั่นคือ ใบขนสินค้า(Bill of Lading) เอกสารฉบับนี้เปรียบเสมือนสัญญาการขนส่งสินค้าทางทะเล ที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนำเข้า บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับใบขนสินค้าหน้าที่ ประเภท องค์ประกอบสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อธุรกิจ และข้อควรระวัง

1. ใบขนสินค้าคืออะไร?

ใบขนสินค้า(Bill of Lading) หรือ B/L เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ออกโดยบริษัทขนส่งสินค้า (Shipping Line) ทำหน้าที่ดังนี้

 • หลักฐานการรับสินค้า: เป็นหลักฐานว่าบริษัทขนส่งสินค้าได้รับสินค้าจากผู้ส่งออกเพื่อนำไปส่งยังผู้รับปลายทาง
 • สัญญาการขนส่ง: ระบุเงื่อนไข ข้อตกลง และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทขนส่งสินค้า ผู้ส่งออก และผู้รับสินค้า
 • เอกสารประกอบการนำเข้า: ใช้ประกอบพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า

2. ประเภทของใบขนสินค้า

ใบขนสินค้ามี 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

2.1 ใบขนสินค้าแบบระบุผู้รับปลายทาง (Straight Bill of Lading):

 • ผู้รับสินค้าจะระบุชื่อไว้ชัดเจนบนใบขนสินค้า
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับสินค้าให้ผู้อื่นได้
 • เหมาะกับการสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

2.2 ใบขนสินค้าแบบระบุผู้รับปลายทาง (Negotiable Bill of Lading):

 • ไม่ระบุชื่อผู้รับสินค้าบนใบขนสินค้า
 • สามารถโอนสิทธิ์การรับสินค้าให้ผู้อื่นได้โดยการลงนามและส่งมอบใบขนสินค้า
 • เหมาะกับการสั่งซื้อสินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างการขนส่ง

3. องค์ประกอบสำคัญบนใบขนสินค้า

ใบขนสินค้าจะมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก (Shipper):
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า (Consignee):
 • ชื่อและประเภทของเรือ (Vessel):
 • หมายเลขเที่ยวเรือ (Voyage Number):
 • วันที่ออกใบขนสินค้า (Date of Issue):
 • รายละเอียดสินค้า (Description of Goods):
 • จำนวนสินค้า (Quantity):
 • หน่วยวัด (Unit of Measurement):
 • หมายเลขตู้สินค้า (Container Number):
 • ใบแจ้งหนี้ (Invoice Number):
 • เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms):
 • ท่าเรือต้นทาง (Port of Loading):
 • ท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge):
 • ลายเซ็นของผู้แทนบริษัทขนส่งสินค้า (Signature of Carrier):

4. ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบขนสินค้า

4.1 การสั่งซื้อสินค้า:

 • ผู้ซื้อตกลงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขาย
 • ผู้ขายเตรียมสินค้าและเอกสารประกอบการส่งออก

4.2 การออกใบขนสินค้า:

 • ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทขนส่งสินค้า
 • บริษัทขนส่งสินค้าตรวจสอบสินค้าและออกใบขนสินค้า
 • บริษัทขนส่งสินค้าส่งมอบใบขนสินค้าให้กับผู้ขาย

4.3 การขนส่งสินค้า:

 • บริษัทขนส่งสินค้าขนส่งสินค้าทางทะเลจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง

4.4 การนำเข้าสินค้า:

 • ผู้รับสินค้าเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้า
 • ผู้รับสินค้านำใบขนสินค้าไปยื่นต่อกรมศุลกากรเพื่อทำพิธีการนำเข้า
 • กรมศุลกากรตรวจสอบสินค้าและอนุญาต
Categories
Blog

เคล็ดลับนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อกำไรสูงสุด

การคุมต้นทุนในการขายของ: เคล็ดลับนำเข้าสินค้าจากจีน สิ่งสำคัญในการขายของคือเรื่องของต้นทุน ยิ่งคุมต้นทุนได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้กำไรมากเท่านั้น หนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณสามารถรับกำไรจากการขายของได้แบบงาม ๆ คือการสั่งของจากจีนมาขายเอง การซื้อสินค้าจากร้านค้าส่งในไทยอาจทำให้ราคาสูงและมีโอกาสขายได้น้อย เนื่องจากต้องบวกกำไรเพิ่มทำให้ราคาสินค้าหน้าร้านสูง

กลับกัน หากคุณสั่งของจากจีนเอง คุณอาจได้ของในราคาเพียงหลักสิบบาท แต่สามารถนำมาขายหลักร้อยที่หน้าร้านของคุณได้ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนโดยไม่จำเป็นต้องพูดภาษาจีนได้

เริ่มจากการหาสินค้าที่อยากขาย ก่อนที่จะเริ่มต้นขายสินค้าจากจีน คุณต้องหาสิ่งที่อยากขายก่อน สินค้าจากจีนที่มีต้นทุนต่ำแต่ยังมีคุณภาพดี ได้แก่ เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื่องจากจีนมีกำลังผลิตสูงทำให้สามารถขายสินค้าในราคาหลักสิบบาทได้

สำหรับมือใหม่ แนะนำให้ลองขายเสื้อผ้าแฟชั่น เพราะสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ 50% จนถึง 300% ของต้นทุน อีกทั้งเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายง่าย ขายได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

เริ่มหาตัวแทนนำเข้าสินค้าจากจีน ถ้าคุณเป็นมือใหม่ พูดจีนไม่ได้ และไม่มีงบประมาณมาก การบินไปจีนเองเพื่อดีลกับโรงงานคงทำได้ยาก การใช้บริการตัวแทนนำเข้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ผู้ให้บริการเหล่านี้จะดีลกับโรงงาน รับของที่ส่งมาจากจีน และส่งให้คุณถึงบ้าน คุณเพียงแค่สั่งสินค้าที่ต้องการผ่านแอปหรือส่งลิงก์ให้กับผู้ให้บริการ ชำระเงิน และรอสินค้ามาส่ง

ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ให้บริการแต่ละรายก่อน เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ

การสั่งสินค้าเองจากแอป: เริ่มยังไง? การสั่งซื้อสินค้าจากแอปจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิด แม้ว่าแอปจะเป็นภาษาจีน แต่คุณสามารถใช้ Google Translate ในการแปลและสั่งซื้อได้แบบง่าย ๆ

แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับการสั่งสินค้าจากจีน Taobao: แอปสินค้าราคาส่งจากจีนที่น่าจะมีราคาถูกที่สุด มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะอยู่ในเครืออาลีบาบา ต้องส่งผ่านตัวแทนหรือชิปปิ้ง แต่ราคาที่ถูกมากทำให้เป็นตัวเลือกที่ดี

Alibaba: แอปสินค้าราคาส่งจากจีนที่เป็นภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย ราคาสินค้าอาจแพงกว่า Taobao บ้าง แต่สามารถสั่งสินค้ามาลงที่บ้านได้โดยไม่ต้องผ่านตัวแทน

1688: แหล่งสินค้าขายส่งจากจีนที่มีราคาถูกพอ ๆ กับ Taobao แอปนี้เป็นภาษาจีน แต่ใช้งานง่าย ยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูก ค่าส่งคิดตามจริงและตามระยะทาง แต่ต้องสั่งปริมาณมากถึงจะคุ้ม

ข้อควรระวังและเคล็ดลับในการนำเข้าสินค้าจากจีน ศึกษาและทำความเข้าใจ: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่จะสั่งเข้ามา และตรวจสอบร้านค้าให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและเชื่อถือได้ ตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายเงิน: แต่ละผู้ให้บริการมีเงื่อนไขการจ่ายเงินต่างกัน ควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด ใช้ Google Translate: ใช้ Google Translate เพื่อแปลและช่วยในการสั่งซื้อหากแอปเป็นภาษาจีน การขายของจากจีน ไม่เพียงแต่เรื่องของเงินทุนที่สำคัญ แต่การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่จะสั่ง รวมถึงร้านค้าที่เลือกซื้อก็สำคัญเพื่อไม่ให้โดนโกงหรือได้สินค้าที่ไม่ตรงปก

การทำความเข้าใจและวางแผนให้ดีจะช่วยให้คุณสามารถคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มกำไรจากการขายของได้อย่างสูงสุด

Categories
Blog

Bill of Lading

Bill of Lading (B/L) คืออะไร?

Bill of Lading (B/L) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางเรือ คือเอกสารที่ใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ใบตราส่งสินค้าทางเรือมีความสำคัญอย่างมากในการซื้อขายและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีฟังก์ชันหลัก ๆ ดังนี้

 1. เอกสารแสดงการรับสินค้า (Receipt of Goods): ใบตราส่งสินค้าทางเรือแสดงว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าแล้วในสภาพที่ระบุไว้ และมีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้านั้นไปยังปลายทางที่กำหนด

 2. เอกสารการขนส่ง (Contract of Carriage): ใบตราส่งสินค้าทางเรือเป็นสัญญาระหว่างผู้ขนส่ง (Carrier) กับผู้ส่งสินค้า (Shipper) ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ

 3. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า (Document of Title): ใบตราส่งสินค้าทางเรือเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของสินค้า ผู้ที่ถือใบตราส่งสินค้าทางเรือมีสิทธิ์ในการเรียกรับสินค้าที่ปลายทาง

ข้อมูลที่รวมอยู่ใน Bill of Lading

 • ข้อมูลผู้ส่งสินค้า (Shipper): ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า
 • ข้อมูลผู้รับสินค้า (Consignee): ชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า
 • รายละเอียดสินค้า: ประเภท, จำนวน, น้ำหนัก, และขนาดของสินค้า
 • ท่าเรือต้นทางและท่าเรือปลายทาง: สถานที่ที่รับสินค้าและสถานที่ที่จะส่งสินค้า
 • รายละเอียดการขนส่ง: ชื่อเรือ, หมายเลขเที่ยวเรือ, วันที่ส่งสินค้า
 • เงื่อนไขการขนส่ง: ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง

ประเภทของ Bill of Lading

 1. Straight Bill of Lading: ใช้เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังผู้รับสินค้าที่ระบุชัดเจน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 2. Order Bill of Lading: ใช้เมื่อสินค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยการสั่งของผู้ส่งสินค้า
 3. Bearer Bill of Lading: ใช้เมื่อสินค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ถือใบตราส่งสินค้าทางเรือ

ประโยชน์ของ Bill of Lading

 • ความปลอดภัย: การใช้ใบตราส่งสินค้าทางเรือช่วยให้การขนส่งสินค้าปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
 • การติดตามสินค้า: สามารถใช้ใบตราส่งสินค้าทางเรือติดตามสถานะของสินค้าได้
 • การทำธุรกรรมทางการเงิน: ใบตราส่งสินค้าทางเรือเป็นเอกสารที่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การเปิด L/C (Letter of Credit)
Categories
Blog

ค่าธรรมเนียม Local Charge เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เรียกเก็บโดยท่าเรือหรือบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย

Local Charge : ค่าธรรมเนียมท่าเรือและบริการเสริมในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม Local Charge หรือ ค่าธรรมเนียมท้องถิ่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เรียกเก็บโดยท่าเรือ หรือบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แยกต่างหากจากค่าขนส่งสินค้า (Freight) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมท่าเรือปลายทาง (Terminal Handling Charge – THC) และค่าธรรมเนียมศุลกากร (Customs Clearance Fee)

ค่าธรรมเนียม Local Charge

ประเภทของ Local Charge:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการตู้สินค้า (Container Handling Charge – CHC): ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนย้าย จัดการ และจัดเก็บตู้สินค้าภายในท่าเรือ
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้า (Cargo Inspection Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบสินค้าขาเข้า ขาออก หรือสินค้าผ่านแดน
 • ค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดตู้สินค้า (Container Cleaning Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำความสะอาดตู้สินค้าก่อนการขนส่ง
 • ค่าธรรมเนียมการชั่งน้ำหนักสินค้า (Weighbridge Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับการชั่งน้ำหนักสินค้า
 • ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยภายในท่าเรือ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า และประเภทของสินค้า

การเรียกเก็บ Local Charge:

 • ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า: โดยทั่วไปแล้ว ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่า Local Charge
 • บริษัทขนส่งสินค้า: บริษัทขนส่งสินค้าบางแห่งอาจรวมค่า Local Charge ไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งสินค้า แต่บางแห่งอาจแยกเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • การชำระเงิน: วิธีการชำระค่า Local Charge ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า และเงื่อนไขการขนส่ง

ผลกระทบต่อธุรกิจ:

 • ต้นทุนการขนส่งสินค้า: Local Charge ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยรวม
 • การแข่งขัน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรเปรียบเทียบค่า Local Charge ของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนการเงิน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรคำนึงถึงค่า Local Charge ในแผนการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

คำแนะนำ:

 • สอบถามข้อมูล: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Local Charge จากท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ล่วงหน้า
 • เปรียบเทียบราคา: เปรียบเทียบค่า Local Charge ของท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ที่แตกต่างกัน
 • ต่อรองราคา: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าอาจสามารถต่อรองราคา Local Charge กับท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการขนส่ง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

Local Charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรทำความเข้าใจ วางแผน และจัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

Categories
Blog

นำเข้า Door to Door ทางบก

นำเข้า สินค้าแบบ Door to Door ทางบก

นำเข้า Door to Door ทางบก กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทความนี้ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำเข้าแบบ Door to Door ทางบก ครอบคลุมถึง ขั้นตอน กระบวนการ เอกสาร ค่าใช้จ่าย และข้อควรพิจารณาต่างๆ 

ขั้นตอนการนำเข้า Door to Door ทางบก 

 • ติดต่อบริษัทขนส่ง: เลือกบริษัทขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญด้านการ ขนส่ง Door to Door ทางบก ศึกษาเปรียบเทียบราคา บริการ และเงื่อนไขต่างๆ 
 • แจ้งรายละเอียดสินค้า: แจ้งข้อมูลสินค้าให้บริษัทขนส่งทราบ เช่น ประเภทสินค้า น้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า ฯลฯ 
 • เตรียมเอกสาร: เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบขนส่งสินค้า ใบอนุญาตนำเข้า ฯลฯ 
 • ชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 • ส่งสินค้า: นำสินค้าไปส่งที่คลังสินค้าของบริษัทขนส่ง 
 • ติดตามสินค้า: ติดตามสถานะการขนส่งสินค้า ผ่านระบบติดตามของบริษัทขนส่ง 
 • รับสินค้า: เมื่อสินค้าส่งถึงปลายทาง ทำการตรวจสอบสินค้า และชำระค่าธรรมเนียมปลายทาง (หากมี) 

กระบวนการขนส่ง Door to Door ทางบก 

 • การรับสินค้า: บริษัทขนส่งจะไปรับสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่ง 
 • การขนส่งสินค้า: สินค้าจะถูกขนส่งผ่านทางรถบรรทุก โดยผ่านด่านศุลกากรชายแดน 
 • การนำเข้าสินค้า: บริษัทขนส่งจะดำเนินการนำเข้าสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร 
 • การจัดส่งสินค้า: สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังสถานที่ของผู้รับ 

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า Door to Door ทางบก 

 • ใบแจ้งหนี้ (Commercial Invoice) 
 • ใบขนส่งสินค้า (Bill of Lading) 
 • ใบอนุญาตนำเข้า (Import License) 
 • ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 
 • เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และข้อกำหนดของประเทศปลายทาง 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้า Door to Door ทางบก 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้า Door to Door ทางบก ประกอบด้วย: 

 • ค่าขนส่งสินค้า 
 • ค่าธรรมเนียมศุลกากร 
 • ค่าธรรมเนียมบริการนำเข้าสินค้า 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสินค้า ฯลฯ 

ข้อควรพิจารณาสำหรับการนำเข้า Door to Door ทางบก 

 • ระยะเวลาการขนส่ง: ระยะเวลาการขนส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับระยะทาง สภาพการจราจร และขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
 • ข้อจำกัดสินค้า: สินค้าบางประเภท อาจมีข้อจำกัด หรือห้ามนำเข้าทางบก 
 • กฎหมายและระเบียบ: ผู้ส่งสินค้าต้องศึกษา กฎหมาย และระเบียบการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทาง 
 • การเลือกบริษัทขนส่ง: เลือกบริษัทขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง Door to Door ทางบก 

นำเข้า Door to Door ทางบก มีข้อจำกัดและเงื่อนไข ดังนี้ 

ประเภทสินค้า: 

 • สินค้าบางประเภท อาจถูกห้ามนำเข้าทางบก เช่น สินค้าที่เป็นอันตราย สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ สินค้าเกษตร ฯลฯ 
 • สินค้าบางประเภท อาจมีข้อจำกัดในการนำเข้า เช่น สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ 

น้ำหนักและขนาดสินค้า: 

 • น้ำหนักและขนาดของสินค้า มีผลต่อค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการขนส่ง 
 • สินค้าที่มีน้ำหนัก หรือขนาดใหญ่ อาจต้องใช้รถขนส่งพิเศษ 

มูลค่าสินค้า: 

 • มูลค่าสินค้า มีผลต่อค่าใช้จ่าย และขั้นตอนพิธีการศุลกากร 
 • สินค้าที่มีมูลค่าสูง อาจต้องมีเอกสารเพิ่มเติม และผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยากกว่า 

ระยะทาง: 

 • ระยะทาง มีผลต่อค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการขนส่ง 
 • การขนส่งสินค้าระยะทางไกล อาจใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง 

ประเทศต้นทางและปลายทาง: 

 • กฎหมายและระเบียบการนำเข้าสินค้า แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
 • ผู้ส่งสินค้าควรศึกษาข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทางและปลายทาง 

ตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถนำเข้า Door to Door ทางบก: 

 • อาวุธปืน ยาเสพติด สารเคมีอันตราย 
 • สัตว์ป่า สัตว์คุ้มครอง พืชหายาก 
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าปลอม 
 • บุหรี่ เหล้า สุรา ยาสูบ 

ตัวอย่างสินค้าที่อาจมีข้อจำกัดในการนำเข้า Door to Door ทางบก: 

 • เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
 • ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง 
 • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 • สินค้าอันตราย สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

คำแนะนำ 

 • ผู้ส่งสินค้าควรศึกษาข้อจำกัดและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางอย่างละเอียด 
 • ปรึกษาบริษัทขนส่งสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Door to Door ทางบก เพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
 • แจ้งข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่ง 

การนำเข้า Door to Door ทางบก เป็นตัวเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า แต่ผู้ส่งสินค้าควรศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การนำเข้า Door to Door ทางบก หมายถึง บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศมาส่งยังปลายทางในประเทศไทย โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้รับสินค้าไม่ต้องยุ่งยากกับเอกสารหรือพิธีการศุลกากรใดๆ

ข้อดีของการนำเข้า Door to Door ทางบก:

 • สะดวกสบาย: ผู้รับสินค้าไม่ต้องจัดการเอกสารหรือพิธีการศุลกากรใดๆ
 • รวดเร็ว: ใช้เวลาขนส่งสั้นกว่าการขนส่งทางทะเล
 • ปลอดภัย: สินค้าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการขนส่ง
 • ติดตามได้: สามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์
 • ราคาประหยัด: เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก

ขั้นตอนการนำเข้า Door to Door ทางบก:

 1. ติดต่อบริษัทขนส่ง: เลือกบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการนำเข้า Door to Door ทางบก
 2. แจ้งรายละเอียดสินค้า: แจ้งรายละเอียดสินค้า เช่น ประเภทสินค้า น้ำหนัก ปริมาณ และมูลค่าสินค้า kepada บริษัทขนส่ง
 3. เตรียมเอกสาร: เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบขนสินค้า และใบอนุญาตนำเข้า
 4. ชำระค่าขนส่ง: ชำระค่าขนส่งตามที่ตกลงกับบริษัทขนส่ง
 5. รอรับสินค้า: เมื่อสินค้ามาถึงปลายทาง บริษัทขนส่งจะจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านของผู้รับ
Categories
Blog

CROSS BORDER คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

CROSS BORDER คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

​CROSS BORDER คือ การค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการขนส่งทางโลจิสติกส์ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากประเทศต่าง ๆ การค้าผ่านแดน รวมไปถึงการ จัดการพิธีการต่างๆ ระว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับผู้ส่งออก หรือ แม้กระทั้ง การยินยอมให้มีสินค้าผ่านเขตอาณาจักรของตนเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างของการค้าข้ามแดน หรือการค้าผ่านแดน
กรณีการขนส่งสินค้า ผ่านแดน จากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์จะต้องผ่าน ประเทศมาเลเซียก่อน จึงผ่านแดนต่อไปยังสิงคโปร์ได้ มีขั้นตอนในการดำเนิน การในฝั่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
1. จัดใบส่งสินค้าขาออก
2. จัดทำใบบัญชีสินค้า
3. จัดทำบัญชีสินค้า (ศ.บ.3)
4. ผ่านศุลกากร ได้รับใบขนส่งสินค้าและตรวจสอบแล้ว โดยกรมศุลกากร
5. ตรวจปล่อยสินค้า และ ผูกตราศุลกากร
6. รับบรรทุกการส่งสินค้านอกราชอาณาจักรไทย
7. ส่งมอบเอกสารสำเนาตรวจปล่อยให้กับผู้ขนสินค้าหรือผู้ขนส่ง เพื่อนำไปดำเนินการผ่านแดนต่อไป

กรณีการดำเนินการนำเข้าสินค้าเพื่อส่งออกผ่านแดน ผ่านทางประเทศมาเลเซียไปยังสิงคโปร์มีเงื่อนไขและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ต้องจัดทำใบนำเข้าสินค้านำเข้าผ่านแดนตามแบบฟอร์ม หมายเลข 8 พร้อมยื่นเอกสารส่งออกที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากศุลกากรไทยประกอบด้วย โดยเอกสารนี้จะต้องมีการสำแดงท่าปลายทางที่จะส่งไป
2. ต้องส่งด้วย รถบรรทุก หรือ รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ แบบทึบ เท่านั้น
3. ต้องเชื่อมคัทซี(โครงสร้างของรถบรรทุก)กับคอนเทนเนอร์ต่อกันทุกครั้ง/ทุกคัน
4. จะต้องขนส่งด้วยเส้นทางที่ประเทศมาเลเซียกำหนดเท่านั้น
5. รถขนส่งใด ๆ จะต้องเป็นรถที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น

หลักกฎหมายที่ควรทราบในการนำเข้าหรือส่งออกผ่านแดน ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
การส่งออก
มาตรา 45บัญญัติว่า “ก่อนการส่งของใดๆออกนอก ราชอาณาจักร ส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับกรมศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และ เสียภาษีอากรจนครบถ้วน หรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่ จะต้องส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน อธิบดีมี อำนาจให้ส่งของนั้นออกไปได้โดยยังไม่ต้องปฏิบัติ ตาม วรรคหนึ่งก่อน แต่ต้องปฏิบัติตามอธิบดีกำหนด และใน กรณีที่อาจจะต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษี อากรด้วย ”

การนำเข้า

มาตรา 40 บัญญัติว่า “ก่อนจะนำของใดๆไปจากอารักขา ศุลกากร ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราช บัญญัตินี้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับ ต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบ ถ้วน หรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้ เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจำเป็นที่ จะต้องนำออกนอกอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วน อธิบดีมี อำนาจให้นำของนั้นไปจากอารักขาศุลกากรได้โดยยังไม่ ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อน แต่ต้องปฏิบัติตามอธิบดี กำหนด และในกรณีที่อาจจะต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็น ประกันค่าภาษี อากรด้วย ”

การเสียภาษี

– มาตรา 10 บัญญัติว่า บรรดาค่าภาษีนั้น ให้เก็บตามพระราช บัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราอากร การเสียภาษี อากรให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้
– มาตรา 10 ทวิบัญญัติว่า “ความรับผิดในอันที่ต้องเสีย ภาษีสำหรับ ของที่นำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จ
– มาตรา 10ตรีบัญญัติว่า “ความรับในอันจะต้องเสีย ภาษีสำหรับของที่ส่งออกเกิดในเวลาที่ส่งของออกสำเร็จ การคำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของราคาของ และพิกัด อัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้

ท่านำเข้า-ส่งออก

มาตรา 4 บัญญัติว่า “เพื่อความประสงค์แห่งการนำของเข้า หรือส่งของออกศุลกากร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวง
1. กำหนดท่า หรือที่ใดๆในราชอาณาจักรให้เป็นท่าหรือที่ สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก ของประเภทใดๆ หรือทุกประเภททางทะเล หรือทางบก หรือทางอากาศ ให้เป็นท่าหรือที่สำหรับขอคืนอากรของที่ทัณฑ์บน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขตามแต่จะเห็นสมควร
2. กำหนดสนามบินใดๆในราชอาณาจักรให้เป็นสนามบิน ศุลกากร โดยมีเงื่อนตามแต่จะเห็นสมควร
3. ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งกำหนดไว้

Categories
Blog

Handling Charge คืออะไร?

ประเภทของ Handling Charge 

มี Handling Charge หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้ ตัวอย่างเช่น: 

 • Terminal Handling Charge (THC): ค่าธรรมเนียมการจัดการท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขนถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับเรือ 
 • Delivery Order (DO) Charge: ค่าธรรมเนียมเอกสาร DO เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการออกเอกสาร DO ซึ่งใช้ในการรับสินค้าจากท่าเรือ 
 • Demurrage Charge: ค่าธรรมเนียมการล่าช้า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการคืนตู้คอนเทนเนอร์ล่าช้า 
 • Detention Charge: ค่าธรรมเนียมการกักตู้ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ท่าเรือนานเกินกำหนด 
 • Customs Clearance Charge: ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการพิธีการศุลกากร 

ใครต้องจ่าย Handling Charge? 

โดยทั่วไปแล้ว Handling Charge จะถูกเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือ ผู้นำเข้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการค้า (Incoterms) ที่ตกลงกันไว้ 

วิธีการคำนวณ Handling Charge 

วิธีการคำนวณ Handling Charge แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทขนส่ง สายเรือ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

ตัวอย่างการคำนวณ Handling Charge 

 • Terminal Handling Charge (THC): คำนวณเป็นหน่วย TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 
 • Delivery Order (DO) Charge: คำนวณเป็นใบ 
 • Demurrage Charge: คำนวณเป็นวัน 
 • Detention Charge: คำนวณเป็นวัน 
 • Customs Clearance Charge: คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า 

วิธีการหลีกเลี่ยง Handling Charge 

 • เปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายราย 
 • เจรจาต่อรองราคา 
 • อ่านเงื่อนไขการค้า (Incoterms) อย่างละเอียด 
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้า 

Handling Charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการหลายรายก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 

Categories
Blog

ค่าใช้จ่ายสายเรือ มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายสายเรือ (shipping costs) ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการขนส่ง ประเภทของสินค้า เส้นทาง และบริการที่เลือกใช้ ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือได้แก่: 

 1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Freight Charges)
 • ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Basic Freight): ค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนึ่งไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง คิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรของสินค้า 
 • ค่าบรรทุกสินค้า (Bunker Adjustment Factor, BAF): ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเรือ ซึ่งมักปรับตามราคาน้ำมันในตลาด 
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัย (Security Surcharge): ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง 
 1. ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ (Port Charges)
 • ค่าธรรมเนียมท่าเรือ (Port Dues): ค่าธรรมเนียมที่ท่าเรือเรียกเก็บสำหรับการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ท่าเรือ 
 • ค่าขนถ่ายสินค้า (Stevedoring Charges): ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากเรือ 
 • ค่าจอดเรือ (Dockage Charges): ค่าจอดเรือที่ท่าเรือ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้า (Cargo Handling Charges)
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้า (Terminal Handling Charges, THC): ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าที่ท่าเรือ รวมถึงการบรรจุและขนถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 
 • ค่ารักษาสินค้า (Storage Charges): ค่ารักษาสินค้าที่โกดังหรือที่เก็บสินค้าของท่าเรือ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและขนส่ง (Container Charges)
 • ค่าใช้จ่ายในการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Stuffing Charges): ค่าบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 
 • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container Unstuffing Charges): ค่ายกเลิกการบรรจุสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ 
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Rental Charges): ค่าธรรมเนียมการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ถ้าผู้ส่งสินค้าไม่ได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง 
 1. ค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม (Additional Service Charges)
 • ค่าประกันภัย (Insurance Charges): ค่าประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่ง 
 • ค่าพิธีการศุลกากร (Customs Clearance Charges): ค่าดำเนินการในการเคลียร์ศุลกากรสินค้านำเข้าและส่งออก 
 • ค่าบริการตัวแทนเรือ (Agency Fees): ค่าบริการของตัวแทนเรือที่ดูแลการจัดการและประสานงานการขนส่ง 
 1. ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Emergency and Miscellaneous Charges)
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Bunker Surcharge, EBS): ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉิน เช่น ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว 
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเส้นทาง (Diversion Charges): ค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้า 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Charges)
 • ค่าขนส่งภายในประเทศ (Inland Transportation Charges): ค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังปลายทางภายในประเทศ เช่น ค่ารถบรรทุก หรือค่ารถไฟ 
 • ค่าบริการรวมขนส่ง (Door-to-Door Delivery Charges): ค่าบริการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางที่ต้องการ โดยรวมทุกขั้นตอนการขนส่งและการจัดการ 
 1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Miscellaneous Charges)
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการอุปกรณ์ (Equipment Management Fees): ค่าธรรมเนียมในการดูแลและจัดการอุปกรณ์ขนส่ง 
 • ค่าธรรมเนียมเอกสาร (Documentation Fees): ค่าธรรมเนียมในการเตรียมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า