Thai Express Global Cargo Co.,Ltd เราเป็นตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้ง (Shipping) ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการศุลกากร ทางทะเลและทางบกเพื่อนำสินค้า นำเข้าจากประเทศจีนมาไทย รวมถึงการจัดหารถไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า โดยมีบริการเหมาตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) แชร์ตู้ร่วม (LCL) และบริการส่งตรงถึงหน้าบ้าน (Door to Door)

©2023 tegcargo ALL RIGHTS RESERVED.